Onze waarden

Flexibiliteit

De Europese gezondheidszorg verandert snel. Wij spelen daar met een flexibele en integere houding op in.

  • Door de menselijke maat die wij hanteren, kunnen we snel handelen en belangrijke beslissingen nemen.
  • Wij staan open voor nieuwe werkterreinen en nieuwe vormen van samenwerking.
  • Wij moedigen creativiteit in onze organisatie aan en stimuleren daarmee innovatieve oplossingen.

Samenwerking

Ons succes is gebaseerd op het feit dat we voortdurend nieuwe dingen leren via uitwisseling van kenniservaringen en nieuwe ideeën binnen onze organisatie en met onze partners.

  • Wij zijn er heilig van overtuigd dat langdurige relaties alleen dan kunnen slagen wanneer zij gestoeld zijn op vertrouwen, respect en een partnerschap dat voor iedereen gunstig uitpakt.
  • Onze op de menselijke maat gebaseerde structuur bevordert open communicatie en het delen van ervaringen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat medewerkers voldoening vinden in hun werk en gemotiveerd zijn om optimale prestaties te leveren.
  • Een nederige opstelling, actief luisteren en constant nieuwe dingen leren vormt de hoeksteen van de aanpak van Therabel, in wisselwerking met onze partners, patiënten, zorgprofessionals en medewerkers. Alleen zo kunnen we stappen vooruit zetten.

Verantwoordelijkheid

Wij streven ernaar vertrouwen te creëren door resultaatgerichtheid te combineren met naleving van de hoogste normen binnen onze bedrijfstak. Ethiek behoort tot onze kernwaarden.

  • Strikte naleving van de voorschriften binnen de sector en gedragscodes is een absolute noodzaak om het vertrouwen te winnen van autoriteiten, partners, patiënten en zorgprofessionals.
  • Wij bekommeren ons om patiënten en zorgprofessionals. Dat doen we door therapeutische oplossingen te bieden die voor een betere gezondheid zorgen.
  • Wij bekommeren ons om onze medewerkers. Dat doen we door ze een veilige en stimulerende werkomgeving te bieden. We verwachten van hen dat ze hun dagelijks werk zo integer en professioneel mogelijk verrichten.