Onze missie, visie en cultuur

Missie van Therabel

Door onze partners ontwikkelde veilige en doeltreffende therapeutische oplossingen bieden aan Europese zorgprofessionals en patiënten. Daarbij maken we gebruik van onze expertise op het gebied van markttoegang en het in de handel brengen van producten.

Visie

Uitgroeien tot één van de toonaangevende, op partnerschappen gestoelde farmaceutische bedrijven in Europa door uitbreiding en maximalisering van onze productportfolio en geografische voetafdruk.

Bedrijfscultuur

Therabel is een groep professionals waar de menselijke maat wordt gehanteerd. Alle medewerkers zijn gebonden aan gemeenschappelijke doelstellingen.

Sinds 1945 groeit Therabel door langdurige partnerschappen aan te gaan. In de loop der jaren hebben we een team opgebouwd dat gekenmerkt wordt door deskundigheid, toewijding en bereidheid tot samenwerking.
Wij besteden veel aandacht aan ethiek, spelen in op nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelen voortdurend een innovatieve aanpak. Dat is de manier waarop we onze visie handen en voeten geven.
Wij streven continu naar nieuwe topprestaties, op basis van de producten die aan ons zijn toevertrouwd. Alle belanghebbenden zullen daar wel bij varen, te weten onze partners, patiënten, zorgprofessionals en medewerkers.