Bericht van de directie

Guillemet1Jean -Michel Robert 32

Partnerschap zit in onze genen geeft zowel  ons  bedrijfsmodel  als  onze bedrijfscultuur  weer.  Via  sterke partnerschappen met andere farmaceutische bedrijven, nauwe samenwerking en het delen van ervaringen, treven  we  naar  een  optimale  bedrijfsvoering.

Therabel is een particulier Europees farmaceutisch bedrijf dat werd opgericht in 1945. Door overnames en autonome groei heeft het bedrijf internationaal zijn vleugels uitgeslagen. Wij genereren onze productportfolio hoofdzakelijk via samenwerking met andere farmaceutische ondernemingen. Op die manier besteden wij de grootst mogelijke zorg aan onze producten.

Onze doelstelling is veilige en doeltreffende therapeutische, door onze partners ontwikkelde oplossingen te bieden aan Europese zorgprofessionals en patiënten. Daarbij maken we gebruik van onze kennis op het gebied van markttoegang en het in de handel brengen van producten.

Steeds op zoek naar nieuwe partnerschappen probeert Therabel zijn aanwezigheid in Europa te versterken en uit te breiden. Als we op de lange termijn succes willen hebben, dan zijn volgens ons twee zaken van belang: hanteren van duidelijke normen en waarden en strikte naleving van de voorschriften in de sector. Dat waarborgt de hoogst mogelijke kwaliteit en zorgt ervoor dat Therabel en zijn partners op maatschappelijk en ethisch gebied hun verantwoordelijkheid nemen. Bovendien zijn dankzij onze bedrijfscultuur en op de menselijke maat gebaseerde bedrijfsstructuur persoonlijk contact en een dynamische toepassing van nieuwe, innovatieve benaderingen mogelijk.

Therabel is niet gericht op financiële resultaten op de korte termijn, maar vooral op doelstellingen op de middellange tot lange termijn. Zijn missie is te blijven bouwen op de fundamenten die gedurende meer dan een halve eeuw zijn gelegd. Therabel wil uitgroeien tot een van de toonaangevende, op partnerschappen gestoelde farmaceutische bedrijvenGuillemet3 in Europa. Daarbij blijft het vasthouden aan zijn op de menselijke maat gebaseerde structuurfilosofie, ethiek en onafhankelijkheid.

Jean-Michel Robert